एनआरएनएको विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु
काठमाडौं, असोज २८