अोस्कारको लागि छनोट भएको फिल्म 'सेतो सूर्य' अमेरिकाको हलमा
काठमाडौं, भदौ २०