शिक्षण लाइसेन्समा ९४.२ प्रतिशत फेल, यसका दुष्चक्र र मुक्ति