जहाँ अहंकार हुन्छ त्यहाँ प्रेम मौलाउन पाउँदैन
केपी शर्मा ज्ञवाली
केपी शर्मा ज्ञवाली