खनियाँ सरको तासको घर जब गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो
यम घिमिरे
यम घिमिरे