'हेर्दै जानुहोला, कोरोनाअघि र कोरोनापछि भन्ने मानक स्थापित हुनेछ'
गोकर्णप्रसाद उपाध्याय कञ्चनपुर, चैत २५