‘पाठकलाई मेरो किताबको नाम अप्ठ्यारो लागेकोमा खुसी लाग्यो’
पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ