फ्राइडे मूभीः 'दुई रुपैयाँ' र 'पोस्टर व्वाय'
काठमाडौं, भदौ २३