पोखरमा ६० सेकेण्ड अन्तराष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल हुने 
पोखरा, भदौ २३