यस्तो देखियो 'एेश्वर्या'को पोस्टर
काठमाडौं, भदौ २१