नेइमारलाई पिकेको आग्रह, बार्सिलोनामै बस
क्याम्प नोउ, साउन ११ (एजेन्सी)