एन्फा कास्कीको चेक व्यक्तिको नाममा भुक्तानी
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, असार १०