यसवर्षको भौतिकशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जनालाई
स्टकहोम, असोज १७