देउराली रोएको कथादेखि मञ्चमै मुख्यपात्रको निधनसम्म
{"status":"success"}