असन सवारीमुक्त किन? सुवर्णको नुन पसल जोगाउन
शान्ति तामाङ काठमाडौं, मंसिर ७