सबै मित्रराष्ट्रसँग न्यायो र मित्रवत् सम्बन्ध छः परराष्ट्र मन्त्री
काठमाडौं, साउन १७