ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न सरकार क्रियाशीलः मन्त्री शाही
काठमाडौँ, साउन १७