सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेशन गर्नुपर्छः सञ्चार मन्त्री बस्नेत
काठमाडौँ, साउन १६