नेपाली वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्नेछु – वाणिज्यमन्त्री
इटहरी, साउन १६