प्रदेश ४ को वर्षे अधिवेशन जेठ १६ गतेदेखि 
सागरराज तिमिल्सिना पोखरा,जेठ ३