घोराहीमा थारु भाषा अबदेखि सरकारी कामकाजको भाषा हुने
नारायण खड्का दाङ, पुस २३