पटक/पटक यस्तै भेटघाट हुन पाओस् – पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र
नारायण खड्का दाङ, पुस २१