बबई गाउँपालिकाको केन्द्र नसार्न उच्च अदालतको आदेश
नारायण खड्का दाङ, पुस १८