बुझ्दै नबुझी बनाइएको कानुन
मुराहरि पराजुली
मुराहरि पराजुली