स्थानीय सरकारमा जान कर्मचारीको बढुवा गर्नु हुँदैन
रामेश्वर खनाल , पूर्व अर्थसचिव 
रामेश्वर खनाल , पूर्व अर्थसचिव