प्रचण्ड 'फिलिङ' कार्यकारी अध्यक्ष
अमित ढकाल काठमाडौं, मंसिर १२