ताइवानी जीवनशैली देखेपछि डाक्टर मनुले सुरू गरेको व्यवसाय यो व्यवसाय मनुले जम्मा ५० हजारमा सुरू गरेकी हुन्
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ ४