जागिर छाडेर तानमा बुनेका लुगा बेच्दै निष्ठा
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार २०