एक्लो नायक: सन्त नेता भट्टराईको जीवन गाथा
 लेखनाथ भण्डारी
लेखनाथ भण्डारी