नयाँ एन्ड्रोइड ‘ओ’ को पूरा नाम के हो? के छन् विशेषता?
सेतोपाटी अमेरिका, साउन १९