जब फेसबुकले बनाएका रोबोट मान्छेले नबुझ्ने भाषामा कुरा गर्न थाले
सेतोपाटी काठमाडौँ, साउन १८