उद्योग बन्द, कर्मचारी भने तलब बुझ्दै
काठमाडौं, साउन २३