रोल्पाली कृषक बाख्रापालमा आधुनिक प्रविधितर्फ आकर्षित
रोल्पा, असोज १९