‘विश्वकै फोटोजेनिक बाँदर’ नेपालमा
सेतोपाटी अमेरिका, साउन २४