एनआरएनमा देखिएको बेथिति र यसमा जेलिएको राजनीति 
गौरी जोशी अमेरिका