अमेरिकाको अलाबामा राज्यमा आँधीबाट २२ जनाको मृत्यु
एजेन्सी अलाबामा, अमेरिका, फागुन २०