पाटा डेस्टिनेसन बोर्ड अध्यक्षमा दिपकराज जोशी
काठमाडौं, जेठ ७