मुक्तिनाथको फेदीमा थकाली होमस्टे
निरज थकाली मुस्ताङ, ठिनी, वैशाख २७