कैलाली भ्रमण वर्ष २०७५ को उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्ने
भिम चौधरी कैलाली, वैशाख १६