म्याग्दीमा बन्ने भयो रामायण पार्क
ध्रुबसागर शर्मा म्याग्दी, चैत २३