विश्व फुटबलको १० महंगो क्लब स्थानान्तरण
काठमाडौं, साउन १९ (एजेन्सी)