मेसीले साथीहरुलाई भने, नेइमारको सट्टा काउटिन्हो बार्सिलोनामा
क्याम्प नोउ, साउन १८ (एजेन्सी)