बाजियोसँग तुलना गरिएका बेर्नारडेस्ची युभेन्ट्समा अनुबन्धित
टुरिन, साउन १६ (एजेन्सी)