श्रीशान्तको आजीवन प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अदालतको आदेश
तिरुवन्तपुरम, साउन २३ (एजेन्सी)