विराटको नयाँ कीर्तिमान, तीन वटै फरम्याटमा ५० भन्दा बढिको औसत
गाले, साउन १४ (एजेन्सी)