चौथो दिन नै भारतले पहिलो टेस्ट ३ सय ४ रनले जित्यो, विराटको सतक
गाले, साउन १४ (एजेन्सी)