'बाटो ढुकेर' गौचनको हत्या
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, असोज २३