साझा प्रकाशनका तीन सदस्यद्वारा राजीनामा
काठमाडौँ, असोज २