रातो हाब्रे संरक्षणमा कठिनाइ
सन्तोष पुर्कुटी ताप्लेजुङ, भदौ ३१