मोबाइल फालौं ‘कुनामा’
चेतना गुरागाईं काठमाडौं, भदौ ३०